Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Miasto i Gmina Trzcińsko-Zdrój

Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych.

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
70 - rozwiń Naprawa oświetlenia ulicznego w Gogolicach na odcinku drogi głównej od Kościoła do budynku szkoły. interpelacja Cornelis Vreeswijk 2023-02-28 2023-03-07
69 - rozwiń naprawa pobocza drogi powiatowej w miejscowości Góralice interpelacja Robert Kowalski 2023-02-28 2023-03-06
68 - rozwiń naprawa pobocza drogi powiatowej w miejscowości Góralice interpelacja Robert Kowalski 2023-02-28 2023-03-06
67 - rozwiń Dotyczy przejścia dla pieszych przy nowym przystanku w Gogolicach interpelacja Cornelis Vreeswijk 2023-01-27 2023-02-06
66 - rozwiń Wymiana włazu studzienki znajdującej się na chodniku przy ul Sienkiewicza w Trzcińsku-Zdroju interpelacja Piotr Przytuła 2023-01-27 2023-02-03
65 - rozwiń Dotyczy montażu luster drogowych na skrzyżowaniu ulic Kościuszki, Krótka, Kościelna w Trzcińsku-Zdroju interpelacja Piotr Przytuła 2023-01-27 2023-02-03
64 - rozwiń Dotyczy poprawy nawierzchni drogi powiatowej relacji Chełm Górny do drogi 1409Z czyli odcinka stanowiącego dojazd do kopalni kruszyw interpelacja Cornelis Vreeswijk 2023-01-27 2023-02-03
63 - rozwiń zabezpieczenie budynku pzychodni przy ul. 2-go Lutego 20 interpelacja Dorota Taberska 2022-05-10 2022-05-19
62 - rozwiń zamontowanie hydrantu p-poż na osiedlu w Piasecznie interpelacja Robert Juchlke 2022-04-29 2022-05-11
61 - rozwiń oczyszczenie brzegów jeziora z zalegających konarów interpelacja Piotr Przytuła 2022-02-18 2022-03-10
60 - rozwiń przegląd i udrożnienie studzienek oraz nawierzchni na skrzyżowaniu ulicy Alei Wolności i Sienkiewicza interpelacja Piotr Przytuła 2022-02-18 2022-03-08
59 - rozwiń naprawa chodnika przy ul. Krótkiej interpelacja Piotr Przytuła 2022-02-18 2022-03-08
58 - rozwiń Zakup i montaż tablic informacyjnych do sołectw z terenu Gminy interpelacja Cornelis Vreeswijk 2022-02-01 2022-02-11
57 - rozwiń usunięcie suchych drzew przy świetlicy w Gogolicach interpelacja Cornelis Vreeswijk 2022-02-01 2022-03-16
56 - rozwiń naprawa ogrodzenia przy SP w Trzcińsku-Zdroju interpelacja Piotr Przytuła 2021-12-07 2021-12-13
55 - rozwiń poprawa jakości ścieżek rowerowych interpelacja Piotr Przytuła 2021-09-30 2021-10-12
54 - rozwiń podjęcie działań w sprawie budowy drogi dojazdowej do działki 28/5 obręb 2 Trzcińsko-Zdrój interpelacja Piotr Przytuła 2021-09-30 2021-10-11
53 - rozwiń podcięcie gałęzi na drodze łaczącej Górali i Strzeszów na działkach nr 390/2,1025,74 interpelacja Tomasz Lewandowski 2021-07-12 2021-07-26
52 - rozwiń zamontowanie znaku zakazu przy placu zabaw w Góralicach interpelacja Tomasz Lewandowski 2021-07-12 2021-07-14
51 - rozwiń Przesunięcie progu zwalniajacego lub zamontowanie nowego w pobliżu budynku Szkoły Podstawowej przy ul. 2 Lutego w Trzcińsku-Zdroju interpelacja Piotr Przytuła 2021-04-27 2021-05-05
50 - rozwiń Prośba o zamontowanie radarowego wyświetlacza prędkości przy wjeździe do Trzcińska-Zdroju od strony Chojny ( pas drogi krajowej) interpelacja Cornelis Vreeswijk 2021-04-26 2021-05-05
49 - rozwiń gdzie i jakie warunki należy spełnić przy usuwaniu steropianu interpelacja Piotr Przytuła 2021-03-19 2021-03-31
48 - rozwiń wyznaczenia przejść dla pieszych na ul. Alei Wolności i przy Pacówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Trzcińsku-Zdroju interpelacja Piotr Przytuła 2021-03-19 2021-03-26
47 - rozwiń w sprawie umożliwienia złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji na podatek interpelacja Cornelis Vreeswijk 2021-03-11 2021-03-26
46 - rozwiń w sprawie zainstalowania proguzwalniajacego w miejscowosći Gogolice na drodze gminnej interpelacja Cornelis Vreeswijk 2021-03-11 2021-03-19
45 - rozwiń naprawa drogi gminnej w Piasecznie w stronę Chłopowa interpelacja Robert Juchlke 2020-12-08 2020-12-16
44 - rozwiń podcięcie gałęzi drzew w Piasecznie w parku i nad chodnikami i drogą gminną interpelacja Robert Juchlke 2020-12-08 2020-12-22
43 - rozwiń podcięcie gałęzi drzew w Piasecznie w parku i nad chodnikami i drogą gminną interpelacja Robert Juchlke 2020-02-28 2020-03-11
42 - rozwiń naprawa drogi gminnej w Piasecznie w stronę Chłopowa interpelacja Robert Juchlke 2020-02-28 2020-03-06
41 - rozwiń podjecie działań w sprawie utworzenia ogródków piwnych przy sklepach interpelacja Cornelis Vreeswijk 2020-02-28 2020-03-09
40 - rozwiń obniżenie studzienki kanalizacyjnej w miejscowści Gogolice między blokami 34 i 35 interpelacja Cornelis Vreeswijk 2020-02-28 2020-03-05
39 - rozwiń budowa skatepark w Trzcińsku-Zdroju interpelacja Agnieszka Kowalska 2020-02-17 2020-03-03
38 - rozwiń oznaczenie drzew na działce 271/7 obręb Piaseczno jako pomniki przyrody interpelacja Cornelis Vreeswijk 2020-01-31 2020-02-18
37 - rozwiń zainstolwanie oświtelenia ulicznego przy budynku nr 40 oraz przy działce nr 133/13 w miejscowości Gogolice interpelacja Cornelis Vreeswijk 2020-01-31 2020-02-14
36 - rozwiń wniosek o ograniczenie prędkości na drodze krajowej w miejscowosci Czyste interpelacja Robert Kowalski 2020-01-31 2020-02-06
35 - rozwiń doświetlenie placu zabaw w Strzeszowie interpelacja Agnieszka Kowalska 2019-10-23 2019-10-30
34 - rozwiń remont drogi do plaży miejskiej w Strzeszowie interpelacja Agnieszka Kowalska 2019-10-21 2019-11-04
33 - rozwiń pozyskania dla miasta bankomatu interpelacja Agnieszka Kowalska 2019-10-17 2019-10-30
32 - rozwiń prośba o pozyskanie środków na podjazd dla osób niepełnopsrawnych na świetlice w Strzeszowie. interpelacja Agnieszka Kowalska 2019-10-17 2019-10-30
31 - rozwiń przycięcie drzew i krzewów interpelacja Grzegorz Wasiutyński 2019-10-01 2019-10-08
30 - rozwiń Realizacja obowiązku ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, oraz zbiorników bezodpływowych zapytanie Maria Woźniak 2019-09-27 2019-10-11
29 - rozwiń remont chodnika przy PKS oraz malwoanie przystanku interpelacja Zbigniew Gołaś 2019-09-27 2019-10-16
28 - rozwiń w sprawie środków przekazanych przez spółkę Avena na budowę świetlicy w Piasecznie interpelacja Robert Juchlke 2019-09-27 2019-10-11
27 - rozwiń usunięcie dwóch lip przy świetlicy w Strzeszowie interpelacja Agnieszka Kowalska 2019-09-23 2019-10-07
26 - rozwiń interpelacja w sprawie wykonanych prac na stadionie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju dotycząca kosztów remontu interpelacja Maria Woźniak 2019-08-30 2019-09-13
25 - rozwiń podcięcie gałęzi na cmentarzu w Piasecznie interpelacja Robert Juchlke 2019-08-30 2019-09-13
24 - rozwiń pozyskanie srodków na remont drogi do plaży miejskiej w Strzeszowie interpelacja Agnieszka Kowalska 2019-08-22 2019-09-03
23 - rozwiń pozyskanie funduszy ze Starstwa Powiatowego dokończenie budowy chodników w Strzeszowie interpelacja Agnieszka Kowalska 2019-08-22 2019-09-03
22 - rozwiń interpelacja w sprawie ustawienia na odcinku drogi ul. Chojnickiej ogranicznika prędkości interpelacja Grzegorz Wasiutyński 2019-07-25 2019-08-05
21 - rozwiń o interwencję w sprawie oczyszczenia dróg powiatowych dojazdowych do miejscowosci Dobropole interpelacja Dariusz Szumiło 2019-06-28 2019-08-05
20 - rozwiń w sprawie postawienia 2 progów zwalniajacyych prz wejściu do parku na drodze gminnej interpelacja Robert Juchlke 2019-06-28 2019-08-05
19 - rozwiń naprawa drogi gminnej oraz oczyszczenie studzienek w miejscowości Piaseczno interpelacja Robert Juchlke 2019-06-28 2019-08-05
18 - rozwiń Zwrócenie się z prośbą do powiatu o postawienie znaków z drogą pierwszeństwa w miejscowości Piaseczno interpelacja Robert Juchlke 2019-06-28 2019-08-05
17 - rozwiń Podcięcie gałęzi lub wycięcie kasztanowca Piaseczno interpelacja Robert Juchlke 2019-06-28 2019-07-16
16 - rozwiń W sprawie sprzedaży dróg gminnych gruntowych interpelacja Cornelis Vreeswijk 2019-05-10 2019-05-28
15 - rozwiń W sprawie naprawy placu zabaw w Gogolicach interpelacja Cornelis Vreeswijk 2019-05-10 2019-05-27
14 - rozwiń Prośba o interwencję w temacie pojemnika PCK oraz informacja dot. działki 28/5 i 32 interpelacja Piotr Przytuła 2019-04-18 2019-05-06
13 - rozwiń Oczyszczenie terenu przy bloku na ul. Sienkiewicza 46 zapytanie Piotr Przytuła 2019-04-17 2019-04-26
12 - rozwiń W sprawie dojazdu Pogotowia Ratunkowego w razie wypadku na ścieżce rowerowej interpelacja Maria Woźniak 2019-03-29 2019-04-11
11 - rozwiń W sprawie oznakowania poziomego na części ul. 9 Maja interpelacja Maria Woźniak 2019-03-29 2019-04-15
10 - rozwiń W sprawie rewitalizacji miejscowości Stołeczna interpelacja Zbigniew Noga 2019-03-29 2019-04-11
9 - rozwiń W sprawie działania dzikiego wysypiska po byłej żwirowni w okolicy Trzcińska-Zdroju interpelacja Zbigniew Gołaś 2019-02-28 2019-03-08
8 - rozwiń Prośba o interwencję w sprawie wycinki drzew, przedłużenia godz. otwarcia PSZOK interpelacja Piotr Przytuła 2019-02-22 2019-03-04
7 - rozwiń Usunięcie wystających prętów, drzew , oczyszczenie terenu interpelacja Maria Woźniak 2019-02-22 2019-03-04
6 - rozwiń Zapytania zapytanie Maria Woźniak 2019-02-22 2019-03-04
5 - rozwiń W sprawie modernizacji parkingu przy budynku przychodni ul. 2-go lutego 20 interpelacja Dorota Taberska 2019-02-28 2019-03-06
4 - rozwiń W sprawie przebudowy fragmentu chodnika przy markecie Biedronka interpelacja Agnieszka Kowalska 2019-02-20 2019-03-06
3 - rozwiń W sprawie przebudowy fragmentu chodnika przy al. Wolności przy skrzyżowaniu z ulicą Sienkiewicza interpelacja Agnieszka Kowalska 2019-02-20 2019-03-06
2 - rozwiń Zanieczyszczenie środowiska przez komin piekarni w Trzcińsku - Zdroju interpelacja Zbigniew Gołaś 2019-02-22 2019-03-04
1 - rozwiń W sprawie oświetlenia uliczek przy domkach letniskowych w miejscowości Strzeszów oraz oznakowania dojazdu do tych domków interpelacja Agnieszka Kowalska 2019-01-07 2019-01-22