Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Podcięcie gałęzi lub wycięcie kasztanowca Piaseczno

Numer: 17, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Gminy Trzcinsko-Zdrój
data wpływu: 2019-06-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Robert Juchlke radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, data odpowiedzi: 2019-07-16