Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

o interwencję w sprawie oczyszczenia dróg powiatowych dojazdowych do miejscowosci Dobropole

Numer: 21, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Gminy Trzcinsko-Zdrój
data wpływu: 2019-06-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Dariusz Szumiło radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Iwona Sozańska

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Remontów, Gospodarki Mieszkaniowej i Nieruchomościami , Działalności Gospodarcze, data odpowiedzi: 2019-08-05