Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie naprawy placu zabaw w Gogolicach

Numer: 15, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Gminy Trzcinsko-Zdrój
data wpływu: 2019-05-10

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Cornelis Vreeswijk radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: ds. Organizacyjnych, Kultury, Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, Sportu, Rekreacji, Turystyki, Prom, data odpowiedzi: 2019-05-27