Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Realizacja obowiązku ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, oraz zbiorników bezodpływowych

Numer: 30, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój
data wpływu: 2019-09-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Maria Woźniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Magdalena Mołdoch

Wydział merytoryczny: referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-10-11