Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych stała 2018-11-19 I/5/2018
Komisja Rewizyjna stała 2018-11-19 I/3/2018
Komisja Rolnictwa, Infrastruktury i Budżetu stała 2018-11-19 I/6/2018
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-11-19 I/4/2018