Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie działania dzikiego wysypiska po byłej żwirowni w okolicy Trzcińska-Zdroju

Numer: 9, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój
data wpływu: 2019-02-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zbigniew Gołaś radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalne, data odpowiedzi: 2019-03-08