Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

podcięcie gałęzi na cmentarzu w Piasecznie

Numer: 25, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój
data wpływu: 2019-08-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Robert Juchlke radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Monika Sawicka

Wydział merytoryczny: referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-09-13