Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie rewitalizacji miejscowości Stołeczna

Numer: 10, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój
data wpływu: 2019-03-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zbigniew Noga radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: stanowisko ds. Organizacyjnych, Kultury, Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, Sportu, Rekreacji, Tury, data odpowiedzi: 2019-04-11