Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie sprzedaży dróg gminnych gruntowych

Numer: 16, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Gminy Trzcinsko-Zdrój
data wpływu: 2019-05-10

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Cornelis Vreeswijk radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Remontów, Gospodarki Mieszkaniowej i Nieruchomościami , Działalności Gospodarcze, data odpowiedzi: 2019-05-28