Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Prośba o interwencję w sprawie wycinki drzew, przedłużenia godz. otwarcia PSZOK

Numer: 8, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój
data wpływu: 2019-02-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Przytuła radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalne, data odpowiedzi: 2019-03-04