Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Zbigniew   Noga

Zbigniew Noga

Radny

Okręg: 14, zdobyte głosy: 90, przynależność:

Status: powołany - 19.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rolnictwa, Infrastruktury i Budżetu stała I/6/2018 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
10 W sprawie rewitalizacji miejscowości Stołeczna interpelacja 2019-03-29 2019-04-11
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2019-05-10 15:38:02 Uchwała Nr IX/46/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2019 IX Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-05-10 15:42:55 UCHWAŁA Nr IX/47/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Trzcińsko-Zdrój IX Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-05-10 15:44:13 UCHWAŁA Nr IX/48/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Trzcińsko-Zdrój IX Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-05-10 15:47:44 UCHWAŁA NR IX/49 /2019 Rady Miejskiej Trzcińsko-Zdrój z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2019 IX Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-05-10 15:49:13 UCHWAŁA NR IX/50/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 10 maja 2019r w sprawie przyjęcia regulaminu Kąpieliska na Jeziorze Strzeszowskim IX Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-03-29 Uchwała Nr VIII/42/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2019 VIII Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-03-29 Uchwała nr VIII/43 / 2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Trzcińsku-Zdroju VIII Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-03-29 UCHWAŁA NR VIII /44 /2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój w 2019 roku“ VIII Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-03-29 UCHWAŁA Nr VIII/45/2019 RADY MIEJSKIEJ W Trzcińsku- Zdroju z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2019-2033. VIII Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-03-15 Uchwała Nr VII/41/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2019 VII Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
2019-02-22 Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Trzcińsku-Zdroju VI Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-02-22 Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach Gminy Trzcińsko-Zdrój, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia VI Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-02-22 Uchwała NR VI/39/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych dla, których organem prowadzącym jest Gmina Trzcińsko-Zdrój, oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia VI Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-02-22 Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 22 lutego 2019 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2019 VI Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-01-25 Uchwała Nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Heleny Grabskiej z Orląt Lwowskich w Gogolicach V Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju wstrzymał się
2019-01-25 Uchwała Nr V/25/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Stołecznej V Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju przeciw
2019-01-25 Uchwała Nr V/26/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marka Kotańskiego w Góralicach V Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju wstrzymał się
2019-01-25 UCHWAŁA NR V/27/2019 RADY MIEJSKIEJ W Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych bonifikaty w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów V Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-01-25 UCHWAŁA NR V/28/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia Gminy Trzcińsko-Zdrój na rzecz Skarbu Państwa V Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-01-25 UCHWAŁA NR V/29/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia Gminy Trzcińsko-Zdrój na rzecz Skarbu Państwa V Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-01-25 UCHWAŁA NR V/30/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok V Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-01-25 Uchwała Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Trzcińsko- Zdrój składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej V Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-01-25 Uchwała Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2019 V Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-01-25 Uchwała Nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2019-2033 V Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-01-25 UCHWAŁA NR V/34/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych na 2019 rok V Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-01-25 UCHWAŁA NR V/35/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Budżetu na 2019 rok V Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-01-25 UCHWAŁA NR V/36/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok V Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2018-12-14 Uchwała Nr IV/13/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU- ZDROJU z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyboru kandydata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i powierzenia mu funkcji reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania IV Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2018-12-14 Uchwała Nr IV/14/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU- ZDROJU z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i powierzenia mu funkcji reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania IV Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2018-12-14 Uchwała Nr IV/15/2018 Rady Miejskiej Trzcińsku-Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Trzcińsko-Zdrój IV Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2018-12-14 Uchwała Nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w Gminie Trzcińsko-Zdrój na rok 2019 IV Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2018-12-14 Uchwała Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój IV Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2018-12-14 Uchwała Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018 IV Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2018-12-14 Uchwała Nr IV/19/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 IV Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2018-12-14 Uchwała NR IV/20/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU- ZDROJU z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik IV Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2018-12-14 Uchwała NR IV/21/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 IV Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2018-12-14 Uchwała NR IV/22/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023 IV Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2018-12-14 Uchwała NR IV/23/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019 - 2023 IV Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2018-11-23 UCHWAŁA NR III/11/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 23 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Trzcińsko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019" III Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2018-11-23 Uchwała Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 23 listopada 2018 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018 III Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-05-10 15:50:53 Uchwała Nr IX/51/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2019-2033 IX Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-11-29 11:26:44 Uchwała Nr XIV/88/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2019. XIV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-11-29 11:29:19 Uchwała Nr XIV/89/2019 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Trzcińsko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. XIV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-11-29 11:31:02 Uchwała Nr XIV/90/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój oraz ustalenia cennika opłat za korzystanie z tych cmentarzy i urządzeń cmentarnych. XIV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-11-29 11:32:54 Uchwała Nr XIV/91/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Korzystania z Parków na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. XIV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-11-29 11:35:12 Uchwała Nr XIV/92/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,ustalenia stawki opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek oraz określenia stawki opłaty podwyższonej. XIV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-11-29 11:37:11 Uchwała Nr XIV/93/2019 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Trzcińsko – Zdrój do realizacji Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. XIV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-11-29 11:39:47 Uchwała Nr XIV/94/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/141/07 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie wydzielenia z Trzcińskiego Centrum. XIV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-11-29 11:42:43 Uchwała Nr XIV/95/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego o nazwie „Zakład Komunalny” i nadania statutu. XIV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-12-19 14:13:19 Uchwała Nr XV/96/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2019 XV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-12-19 14:15:46 Uchwała Nr XV/97/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w Gminie Trzcińsko-Zdrój na rok 2020. XV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-12-19 14:26:09 Uchwała Nr XV/98/2019 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2020. XV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-12-19 14:29:51 Uchwała Nr XV/99/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2020 - 2033. XV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-12-19 14:32:22 UCHWAŁA NR XV/100/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,ustalenia stawki opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek oraz określenia stawki opłaty podwyższonej XV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-12-19 14:33:28 Uchwała NR XV/101/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. XV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-12-19 14:35:17 Uchwała NR XV/102/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych na 2020 rok. XV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-12-19 14:36:35 Uchwała NR XV/103/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Budżetu na 2020 rok. XV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-12-19 14:37:53 Uchwała NR XV/104/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok. XV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-12-19 14:53:53 Uchwała nr XV/105/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. XV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-12-19 14:56:02 UCHWAŁA Nr XV/106/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchylenia uchwały. XV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-01-03 14:37:22 Uchwała nr XVI/107/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 3 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. XVI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju ( Nadzwyczajna) za
2020-01-03 14:39:33 UCHWAŁA Nr XVI/108/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 3 stycznia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Szczecin w sprawie wykonania zadania realizowanego przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Trzcińsko - Zdrój. XVI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju ( Nadzwyczajna) za
2020-01-03 14:41:02 UCHWAŁA NR XVI/109/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 3 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój oraz ustalenia cennika opłat. XVI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju ( Nadzwyczajna) za
2020-01-31 14:21:56 Uchwała Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju nr XVII/110/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza XVII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju wstrzymał się
2020-01-31 14:23:51 Uchwała Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju nr XVII/111/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza XVII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-01-31 14:48:26 Uchwała Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju nr XVII/112/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Heleny Grabskiej z Orląt Lwowskich w Gogolicach. XVII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju przeciw
2020-01-31 14:50:22 Uchwała Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju nr XVII/113/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Trzcińsko-Zdrój na rok szkolny 2019/2020 XVII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-01-31 14:51:57 Uchwała Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju nr XVII/114/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Trzcińska-Zdroju uprawnienia do stanowienia o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Trzcińsko-Zdrój. XVII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-01-31 14:53:48 Uchwała Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju nr XVII/115/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju nr XII/75/2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. XVII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-01-31 14:55:26 Uchwała Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju nr XVII/116/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki numer: 66/3 położonej w obrębie Gogolice Gmina Trzcinko-Zdrój, będącej własnością Gminy. XVII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-01-31 14:56:55 Uchwała Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju nr XVII/117/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu XVII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-01-31 14:58:44 Uchwała Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju nr XVII/118/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej XVII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-02-28 15:03:12 Uchwała nr XVIII/119/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2020 XVIII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-02-28 15:05:31 Uchwała nr XVIII/120/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 103/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 1 miasto Trzcińsko-Zdrój XVIII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-02-28 15:07:06 Uchwała nr XVIII/121/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 122 położonej w obrębie geodezyjnym nr 4 miasto Trzcińsko-Zdrój XVIII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-02-28 15:08:33 Uchwała nr XVIII/122/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 129 położonej w obrębie geodezyjnym nr 2 miasto Trzcińsko-Zdrój XVIII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-02-28 15:09:55 Uchwała nr XVIII/123/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 449 położonej w obrębie geodezyjnym Czarnołęka gmina Trzcińsko-Zdrój XVIII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-02-28 15:11:24 Uchwała nr XVIII/124/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1023/2 położonej w obrębie geodezyjnym Góralice gmina Trzcińsko-Zdrój XVIII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-02-28 15:13:06 Uchwała nr XVIII/125/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 159/6 położonej w obrębie geodezyjnym Góralice gmina Trzcińsko-Zdrój XVIII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-02-28 15:15:03 Uchwała nr XVIII/126/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 345 obręb Strzeszów XVIII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-06-25 14:30:51 Uchwała NR XXI/138/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia dla Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój wotum zaufania. XXI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-06-25 14:50:54 Uchwała NR XXI/139/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2019 rok . XXI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-06-25 14:55:11 Uchwała NR XXI/140/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój . XXI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-06-25 15:05:14 Uchwała Nr XXI/141/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2020 XXI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-06-25 15:07:19 Uchwała Nr XXI/142/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem św. Stanisława Męczennika w Góralicach. XXI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-06-25 15:11:08 Uchwała Nr XXI/143/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój” XXI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-06-25 15:13:03 Uchwała Nr XXI/144/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki numer 39/4 położonej w obrębie geodezyjnym nr 2 miasto Trzcińsko-Zdrój, będącej własnością Gminy. XXI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-06-25 15:14:50 Uchwała Nr XXI/145/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. XXI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-06-25 15:16:29 Uchwała Nr XXI/146/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. nr 345 obręb Strzeszów XXI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-10-23 14:07:54 UCHWAŁA NR XXIV/156/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 23 października 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego. XXIV Sesja Rady Miejskiej za
2020-10-23 14:13:11 Uchwała NR XXIV/157/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 23 października 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2020. XXIV Sesja Rady Miejskiej za
2020-10-23 14:14:46 UCHWAŁA NR XXIV/158/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2020-2035. XXIV Sesja Rady Miejskiej za
2020-10-23 14:18:12 UCHWAŁA NR XXIV/159/2020 Rady Miejskiej Trzcińsku-Zdroju z dnia 23 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój. XXIV Sesja Rady Miejskiej za
2020-10-23 14:19:44 UCHWAŁA NR XXIV/160/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 23 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. XXIV Sesja Rady Miejskiej za
2020-10-23 14:22:24 UCHWAŁA NR XXIV/161/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 23 października 2020 r. w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Trzcińsko-Zdrój na rok szkolny 2020/2021. XXIV Sesja Rady Miejskiej za
2020-10-23 14:24:52 UCHWAŁA NR XXIV/162/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 23 października 2020 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego oczyszczania ścieków. XXIV Sesja Rady Miejskiej za
2020-10-23 14:26:50 UCHWAŁA NR XXIV/163/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 23 października 2020 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. XXIV Sesja Rady Miejskiej za
2020-10-23 14:29:14 UCHWAŁA NR XXIV/164/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/251/08 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 października 2008 r. w sprawie uchwalenia ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzcińsko-Zdrój wraz z aktualizacją inwentaryzacji obiektów zawierających azbest”. XXIV Sesja Rady Miejskiej za
2020-10-23 14:31:49 UCHWAŁA NR XXIV/165/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. XXIV Sesja Rady Miejskiej za
2020-10-23 14:33:44 UCHWAŁA NR XXIV/166/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. XXIV Sesja Rady Miejskiej za
2020-10-23 14:35:05 UCHWAŁA NR XXIV/167/2020 Rady Miejskiej W Trzcińsku-Zdroju z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. XXIV Sesja Rady Miejskiej za
2020-10-23 14:36:43 UCHWAŁA Nr XXIV/168/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 23 października 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. XXIV Sesja Rady Miejskiej za
2020-10-23 14:39:50 UCHWAŁA NR XXIV/169/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 23 października 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Heleny Grabskiej z Orląt Lwowskich w Gogolicach. XXIV Sesja Rady Miejskiej wstrzymał się
2020-10-23 14:40:21 UCHWAŁA NR XXIV/170/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 23 października 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Stołecznej. XXIV Sesja Rady Miejskiej przeciw
2020-10-23 14:42:16 UCHWAŁA NR XXIV/171/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 23 października 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marka Kotańskiego w Góralicach. XXIV Sesja Rady Miejskiej za
2020-10-23 14:43:40 UCHWAŁA NR XXIV/172/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój oraz na sprzedaż własności budynku położonego na tych nieruchomościach. XXIV Sesja Rady Miejskiej za
2020-11-27 13:22:39 Uchwała Nr XXV/173/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2020. XXV Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-11-27 13:26:04 Uchwała Nr XXV/174/2020 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Trzcińsko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. XXV Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-11-27 13:27:55 Uchwała Nr XXV/175/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022. XXV Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-11-27 13:29:32 Uchwała Nr XXV/176/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023. XXV Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-11-27 13:32:06 Uchwała Nr XXV/177/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcińsku-Zdroju i Trzcińskiego Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju. XXV Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-11-27 13:34:05 Uchwała Nr XXV/178/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. XXV Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-11-27 13:36:20 Uchwała Nr XXV/179/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2020-2024 na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój. XXV Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-11-27 13:39:43 Uchwała Nr XXV/180/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. XXV Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-11-27 13:42:26 Uchwała Nr XXV/181/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej. XXV Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-11-27 13:44:18 Uchwała Nr XXV/182/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 60/2, stanowiącej własność gminy Trzcińsko-Zdrój, na rzecz jej użytkownika wieczystego. XXV Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-11-27 13:45:49 Uchwała Nr XXV/183/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami działek 217/2 oraz 190/8, stanowiących własność gminy Trzcińsko-Zdrój, na rzecz ich użytkownika wieczystego. XXV Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-11-27 13:47:09 Uchwała Nr XXV/184/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki numer 165/3 położonej w obrębie geodezyjnym 2 m. Trzcińsko-Zdrój, będącej własnością Gminy. XXV Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-11-27 13:48:31 Uchwała Nr XXV/185/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki numer 1/17 położonej w obrębie nr 4 miasto Trzcińsko-Zdrój, będącej własnością Gminy. XXV Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-11-27 13:49:37 Uchwała Nr XXV/186/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki numer 1/16 położonej w obrębie nr 4 miasto Trzcińsko-Zdrój, będącej własnością Gminy. XXV Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-11-27 13:52:32 Uchwała Nr XXV/187/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, w drodze przetargu nieograniczonego na okres powyżej 10 lat, nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Strzeszów Gmina Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej jako działka nr 512/2 obręb Strzeszów. XXV Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-11-27 13:55:12 Uchwała Nr XXV/188/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Kierownika Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju. XXV Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-12-18 13:27:03 Uchwała Nr XXVI/189/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2021. XXVI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-12-18 13:32:22 Uchwała Nr XXVI/190/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2021-2035. XXVI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-12-18 13:34:51 Uchwała Nr XXVI/191/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020. XXVI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-12-18 13:41:04 Uchwała Nr XXVI/192/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój oraz ustalenia cennika opłat za korzystanie z tych cmentarzy i urządzeń cmentarnych. XXVI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-12-18 13:44:27 Uchwała Nr XXVI/193/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trzcińsko-Zdrój. XXVI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-12-18 13:48:39 Uchwała Nr XXVI/194/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod rozbudowę cmentarza komunalnego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 111 położonej w obrębie geodezyjnym nr 1 wraz ze strefą sanitarną, w mieście Trzcińsko – Zdrój XXVI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-12-18 13:52:06 Uchwała Nr XXVI/195/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Trzcińsko-Zdrój infrastruktury technicznej od Spółdzielni Mieszkaniowej „Cegiełka” w Stołecznej. XXVI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-12-18 13:54:08 Uchwała Nr XXVI/196/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój. XXVI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-12-18 13:56:12 Uchwała Nr XXVI/197/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia kierunku działania Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój. XXVI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-12-18 13:58:22 Uchwała Nr XXVI/198/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój. XXVI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-12-18 13:59:49 Uchwała Nr XXVI/199/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. XXVI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-12-18 14:00:47 Uchwała Nr XXVI/200/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych na 2021 rok. XXVI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-12-18 14:01:45 Uchwała Nr XXVI/201/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Budżetu na 2021 rok. XXVI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-12-18 14:02:41 Uchwała Nr XXVI/202/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok. XXVI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-01-15 13:13:03 Uchwała Nr XXVII/203/2021 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 15 stycznia 2021 roku w w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Trzcińsko- Zdrój na rok 2021 XXVII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-01-15 13:16:15 Uchwała Nr XXVII/204/2021 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Szczecin w sprawie wykonania zadania realizowanego przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Trzcińsko-Zdrój. XXVII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-01-15 13:18:17 Uchwała Nr XXVII/205/2021 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki numer 33/7 położonej w obrębie geodezyjnym 4 m. Trzcińsko-Zdrój, będącej własnością Gminy XXVII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-01-15 13:20:33 Uchwała Nr XXVII/206/2021 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 15 stycznia 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Heleny Grabskiej z Orląt Lwowskich w Gogolicach XXVII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju wstrzymał się
2021-01-15 13:22:57 Uchwała Nr XXVII/207/2021 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 15 stycznia 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marka Kotańskiego w Góralicach XXVII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju wstrzymał się
2021-02-26 13:24:24 Uchwała Nr XXVIII/208/2021 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2021 XXVIII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-02-26 13:27:09 Uchwała Nr XXVIII/209/2021 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2021-2035 XXVIII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-02-26 13:30:37 Uchwała Nr XXVIII/210/2021 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 r. przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój i zwrotu określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2021 w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-02-26 13:32:16 Uchwała Nr XXVIII/211/2021 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki numer 172 położonej w obrębie geodezyjnym nr 2 m. Trzcińsko-Zdrój, będącej własnością Gminy XXVIII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-02-26 13:34:02 Uchwała Nr XXVIII/212/2021 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki numer 212/10 położonej w obrębie geodezyjnym 2 m. Trzcińsko-Zdrój, będącej własnością Gminy XXVIII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-02-26 13:38:01 Uchwała Nr XXVIII/213/2021 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr X/71/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w sprawie określenia trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych XXVIII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-02-26 13:41:29 Uchwała Nr XXVIII/214/2021 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego realizację zadania publicznego w celu umożliwienia korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie przez mieszkańców Gminy Trzcińsko-Zdrój XXVIII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-02-26 13:43:22 Uchwała Nr XXVIII/215/2021 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie określenia zasad korzystania z kompleksów boisk „Orlik 2012” stanowiących obiekty użyteczności publicznej będące własnością Gminy Trzcińsko-Zdrój XXVIII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-02-26 13:45:58 Uchwała Nr XXVIII/216/2021 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji XXVIII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-02-26 13:47:13 Uchwała Nr XXVIII/217/2021 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji XXVIII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-02-26 13:48:51 Uchwała Nr XXVIII/218/2021 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji XXVIII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-02-26 13:50:01 Uchwała Nr XXVIII/219/2021 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji XXVIII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-03-19 13:39:26 Uchwała Nr XXIX/220/2021 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2021 XXIX sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-03-19 13:42:09 Uchwała Nr XXIX/221/2021 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Trzcińsko-Zdrój na 2022 rok XXIX sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-03-19 13:44:14 Uchwała Nr XXIX/222/2021 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki numer 134/13 położonej w obrębie geodezyjnym Czarnołęka Gmina Trzcińsko-Zdrój XXIX sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-03-19 13:46:13 Uchwała Nr XXIX/223/2021 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu XXIX sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-03-19 13:49:12 Uchwała Nr XXIX/224/2021 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój w 2021 roku“ XXIX sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-03-19 13:55:36 Uchwała Nr XXIX/225/2021 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Heleny Grabskiej z Orląt Lwowskich w Gogolicach XXIX sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju wstrzymał się
2021-03-19 13:59:44 Uchwała Nr XXIX/226/2021 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Stołecznej XXIX sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju przeciw
2021-03-19 14:06:02 Uchwała Nr XXIX/227/2021 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Trzcińsko- Zdrój na lata 2021 – 2025 XXIX sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-04-23 14:28:22 Uchwała nr XXX/230/2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z wiat rekreacyjnych, palenisk, zlokalizowanych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. XXX sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-04-23 14:29:57 Uchwała nr XXX/231/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z boisk piłkarskich znajdujących się na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój, stanowiących własność Gminy Trzcińsko-Zdrój. XXX sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-04-23 14:33:13 Uchwała nr XXX/232/2021 w sprawie nadania Regulaminu korzystania z pomostów rekreacyjno–wędkarskich stanowiących własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, zlokalizowanych na obszarze jeziora Strzeszowskiego i Trzygłowskiego. XXX sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-04-23 14:35:49 Uchwała nr XXX/233/2021 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marka Kotańskiego w Góralicach. XXX sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-04-23 14:37:44 Uchwała nr XXX/234/2021 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Trzcińsko-Zdrój, od dnia 1 września 2021 r. XXX sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-04-23 14:41:04 Uchwała nr XXX/235/2021 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. XXX sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-04-23 14:43:59 Uchwała nr XXX/236/2021 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. XXX sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-05-28 14:17:53 Uchwała nr XXXI/237/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2021 XXXI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-05-28 14:20:35 Uchwała nr XXXI/238/2021 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu XXXI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-05-28 14:22:25 Uchwała nr XXXI/239/2021 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu XXXI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-05-28 14:23:59 Uchwała nr XXXI/240/2021 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu XXXI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-05-28 14:25:28 Uchwała nr XXXI/241/2021 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu XXXI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-05-28 14:27:00 Uchwała nr XXXI/242/2021 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu XXXI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-05-28 14:29:22 Uchwała nr XXXI/243/2021 w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego XXXI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-05-28 14:33:32 Uchwała nr XXXI/244/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię dotyczącą przeprowadzenia Referendum Ludowego XXXI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-05-28 14:36:40 Uchwała nr XXXI/245/2021 w sprawie nadania tytułu i odznaczenia „Zasłużony dla Gminy Trzcińsko-Zdrój” XXXI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-05-28 14:38:40 Uchwała nr XXXI/246/2021 w sprawie nadania tytułu i odznaczenia „Zasłużony dla Gminy Trzcińsko-Zdrój” XXXI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-05-28 14:40:39 Uchwała nr XXXI/247/2021 w sprawie nadania tytułu i odznaczenia „Zasłużony dla Gminy Trzcińsko-Zdrój” XXXI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-05-28 14:42:17 Uchwała nr XXXI/248/2021 w sprawie nadania tytułu i odznaczenia „Zasłużony dla Gminy Trzcińsko-Zdrój” XXXI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-07-23 14:29:50 Uchwała nr XXXIV/256/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2021 XXXIV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-07-23 14:34:08 Uchwała nr XXXIV/257/2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2021-2035. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-07-23 14:38:17 Uchwała nr XXXIV/258/2021 w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój XXXIV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-07-23 14:41:17 Uchwała nr XXXIV/259/2021 w sprawie nadania Statutu dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju XXXIV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-07-23 14:43:25 Uchwała nr XXXIV/260/2021 w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego XXXIV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-07-23 14:45:56 Uchwała nr XXXIV/261/2021 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój XXXIV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-07-23 15:00:10 Uchwała nr XXXIV/262/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek oraz określenia stawki opłaty podwyższonej XXXIV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-07-23 15:05:01 Uchwała nr XXXIV/263/2021 w sprawie odmowy wstrzymania wykonania uchwały Nr XXIX/226/2021 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Stołecznej XXXIV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju wstrzymał się
2021-07-23 14:07:03 Poszerzenie porządku obrad o projekt Uchwały w sprawie odmowy wstrzymania wykonania uchwały Nr XXIX/226/2021 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Stołecznej XXXIV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-08-06 14:47:07 Uchwała nr XXXV/264/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2021; XXXV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-08-06 14:48:45 Uchwała nr XXXV/265/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji numerem 137, położonej w obrębie geodezyjnym nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój, będącej własnością Gminy XXXV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-08-06 14:50:24 Uchwała nr XXXV/266/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem innym niemieszkalnym wraz z gruntem, oznaczonej w ewidencji numerem 33/10, położonej w obrębie geodezyjnym nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój, będącej własnością Gminy XXXV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-08-06 14:52:03 Uchwała nr XXXV/267/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w wysokości 72/100 w dz. nr 113/6 o pow. 106 m2, w nieruchomości zabudowanej budynkiem innym niemieszkalnym, położonym w obrębie geodezyjnym nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój, będącej własnością Gminy. XXXV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-08-06 14:56:01 Uchwała nr XXXV/268/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Burmistrza i Kierownika Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju XXXV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-08-06 14:35:05 poszerzenie porządku obrad o uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w wysokości 72/100 w dz. nr 113/6 o pow. 106 m2, w nieruchomości zabudowanej budynkiem innym niemieszkalnym, położonym w obrębie geodezyjnym nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój, będącej własnością Gminy. XXXV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-08-06 14:36:06 poszerzenie porządku obrad o uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Burmistrza i Kierownika Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju XXXV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-11-26 14:24:31 Uchwała nr XXXVIII/ /2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2021 XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-11-26 14:26:17 Uchwała nr XXXVIII/ /2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2021-2035 XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-11-26 14:29:25 Uchwała nr XXXVIII/ /2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-11-26 14:36:15 Uchwała nr XXXVIII/ /2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-11-26 14:39:38 Uchwała nr XXXVIII/ /2021 zmieniająca uchwałę w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek oraz określenia stawki opłaty podwyższonej XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-11-26 14:42:28 Uchwała nr XXXVIII/ /2021 w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Trzcińsko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-11-26 14:44:43 Uchwała nr XXXVIII/ /2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki numer 133/41 położonej w obrębie geodezyjnym Gogolice, gm. Trzcińsko-Zdrój, będącej własnością Gminy XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-11-26 14:46:47 Uchwała nr XXXVIII/ /2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki numer 212/11 położonej w obrębie geodezyjnym 2 m. Trzcińsko-Zdrój, będącej własnością Gminy XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2021-11-26 14:50:06 Uchwała nr XXXVIII/ /2021 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Piaseczno XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za