Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-19 uchwałą nr I/5/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zdzisław Iwanicki członek
Agnieszka Kowalska członek
Piotr Przytuła 0przewodniczący
Krzysztof Słonecki członek
Dorota Taberska członek
Grzegorz Wasiutyński członek