Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

podcięcie gałęzi na drodze łaczącej Górali i Strzeszów na działkach nr 390/2,1025,74

Numer: 53, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Gminy
data wpływu: 2021-07-12, data przekazania: 2021-07-12

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Lewandowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Gminy

Wydział merytoryczny: Referat Gospodarki Komunlanej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2021-07-26