Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Prośba o zamontowanie radarowego wyświetlacza prędkości przy wjeździe do Trzcińska-Zdroju od strony Chojny ( pas drogi krajowej)

Numer: 50, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Gminy
data wpływu: 2021-04-26, data przekazania: 2021-04-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Cornelis Vreeswijk radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Gminy

Wydział merytoryczny: Referat inwestycyjny, data odpowiedzi: 2021-05-05