Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

gdzie i jakie warunki należy spełnić przy usuwaniu steropianu

Numer: 49, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Gminy
data wpływu: 2021-03-19, data przekazania: 2021-03-19

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Przytuła radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Gminy

Wydział merytoryczny: Referat Gospodarki Komunlanej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2021-03-31