Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

wyznaczenia przejść dla pieszych na ul. Alei Wolności i przy Pacówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Trzcińsku-Zdroju

Numer: 48, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Gminy
data wpływu: 2021-03-19, data przekazania: 2021-03-19

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Przytuła radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Gminy

Wydział merytoryczny: Refereat inwestycyjny, data odpowiedzi: 2021-03-26