Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

poprawa jakości ścieżek rowerowych

Numer: 55, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Gminy
data wpływu: 2021-09-30, data przekazania: 2021-10-04

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Przytuła radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Gminy

Wydział merytoryczny: Referat inwestycyjny, data odpowiedzi: 2021-10-12