Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

podjęcie działań w sprawie budowy drogi dojazdowej do działki 28/5 obręb 2 Trzcińsko-Zdrój

Numer: 54, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Gminy
data wpływu: 2021-09-30, data przekazania: 2021-10-04

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Przytuła radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Gminy

Wydział merytoryczny: Referat inwestycyjny, data odpowiedzi: 2021-10-11