Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

w sprawie zainstalowania proguzwalniajacego w miejscowosći Gogolice na drodze gminnej

Numer: 46, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Gminy
data wpływu: 2021-03-11, data przekazania: 2021-03-12

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Cornelis Vreeswijk radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Gminy

Wydział merytoryczny: Referat inwestycyjny, data odpowiedzi: 2021-03-19