Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

podcięcie gałęzi drzew w Piasecznie w parku i nad chodnikami i drogą gminną

Numer: 44, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Gminy
data wpływu: 2020-12-08, data przekazania: 2020-12-11

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Robert Juchlke radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Gminy

Wydział merytoryczny: Referat Gospodarki Komunlanej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2020-12-22