Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

podcięcie gałęzi drzew w Piasecznie w parku i nad chodnikami i drogą gminną

Numer: 43, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój
data wpływu: 2020-02-28, data przekazania: 2020-03-02

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Robert Juchlke radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Monika Sawicka

Wydział merytoryczny: referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2020-03-11