Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

obniżenie studzienki kanalizacyjnej w miejscowści Gogolice między blokami 34 i 35

Numer: 40, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój
data wpływu: 2020-02-28, data przekazania: 2020-03-02

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Cornelis Vreeswijk radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Gminy

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Remontów, Gospodarki Mieszkaniowej i Nieruchomościami , Działalności Gospodarcze, data odpowiedzi: 2020-03-05