Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Agnieszka   Kowalska

Agnieszka Kowalska

Radny

Okręg: 11, zdobyte głosy: 65, przynależność:

Status: powołany - 19.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała I/4/2018 przewodniczący
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych stała I/5/2018 członek
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2019-05-10 15:38:02 Uchwała Nr IX/46/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2019 IX Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-05-10 15:42:55 UCHWAŁA Nr IX/47/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Trzcińsko-Zdrój IX Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-05-10 15:44:13 UCHWAŁA Nr IX/48/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Trzcińsko-Zdrój IX Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-05-10 15:47:44 UCHWAŁA NR IX/49 /2019 Rady Miejskiej Trzcińsko-Zdrój z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2019 IX Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-05-10 15:49:13 UCHWAŁA NR IX/50/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 10 maja 2019r w sprawie przyjęcia regulaminu Kąpieliska na Jeziorze Strzeszowskim IX Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-03-29 Uchwała Nr VIII/42/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2019 VIII Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-03-29 Uchwała nr VIII/43 / 2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Trzcińsku-Zdroju VIII Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-03-29 UCHWAŁA NR VIII /44 /2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój w 2019 roku“ VIII Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-03-29 UCHWAŁA Nr VIII/45/2019 RADY MIEJSKIEJ W Trzcińsku- Zdroju z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2019-2033. VIII Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-03-15 Uchwała Nr VII/41/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2019 VII Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-02-22 Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Trzcińsku-Zdroju VI Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-02-22 Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach Gminy Trzcińsko-Zdrój, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia VI Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-02-22 Uchwała NR VI/39/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych dla, których organem prowadzącym jest Gmina Trzcińsko-Zdrój, oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia VI Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-02-22 Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 22 lutego 2019 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2019 VI Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-01-25 Uchwała Nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Heleny Grabskiej z Orląt Lwowskich w Gogolicach V Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-01-25 Uchwała Nr V/25/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Stołecznej V Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-01-25 Uchwała Nr V/26/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marka Kotańskiego w Góralicach V Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-01-25 UCHWAŁA NR V/27/2019 RADY MIEJSKIEJ W Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych bonifikaty w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów V Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-01-25 UCHWAŁA NR V/28/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia Gminy Trzcińsko-Zdrój na rzecz Skarbu Państwa V Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-01-25 UCHWAŁA NR V/29/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia Gminy Trzcińsko-Zdrój na rzecz Skarbu Państwa V Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-01-25 UCHWAŁA NR V/30/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok V Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-01-25 Uchwała Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Trzcińsko- Zdrój składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej V Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-01-25 Uchwała Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2019 V Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-01-25 Uchwała Nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2019-2033 V Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-01-25 UCHWAŁA NR V/34/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych na 2019 rok V Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-01-25 UCHWAŁA NR V/35/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Budżetu na 2019 rok V Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-01-25 UCHWAŁA NR V/36/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok V Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2018-12-14 Uchwała Nr IV/13/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU- ZDROJU z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyboru kandydata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i powierzenia mu funkcji reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania IV Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2018-12-14 Uchwała Nr IV/14/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU- ZDROJU z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i powierzenia mu funkcji reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania IV Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2018-12-14 Uchwała Nr IV/15/2018 Rady Miejskiej Trzcińsku-Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Trzcińsko-Zdrój IV Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2018-12-14 Uchwała Nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w Gminie Trzcińsko-Zdrój na rok 2019 IV Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2018-12-14 Uchwała Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój IV Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2018-12-14 Uchwała Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018 IV Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2018-12-14 Uchwała Nr IV/19/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 IV Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2018-12-14 Uchwała NR IV/20/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU- ZDROJU z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik IV Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2018-12-14 Uchwała NR IV/21/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 IV Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2018-12-14 Uchwała NR IV/22/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023 IV Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2018-12-14 Uchwała NR IV/23/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019 - 2023 IV Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2018-11-23 UCHWAŁA NR III/11/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 23 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Trzcińsko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019" III Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2018-11-23 Uchwała Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 23 listopada 2018 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018 III Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-05-10 15:50:53 Uchwała Nr IX/51/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2019-2033 IX Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-06-28 13:32:15 Uchwała Nr X/52/2019 w sprawie udzielenia dla Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój wotum zaufania. X Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-06-28 13:34:23 Uchwała Nr X/53/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko- Zdrój za 2018rok. X Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-06-28 13:51:47 Uchwała Nr X/54/2019 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój. X Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-06-28 13:54:20 Uchwała nr X/55/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza. X Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-06-28 13:56:12 Uchwała nr X/56/2019 w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2019 X Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-06-28 13:57:18 Uchwała nr X/57/2019 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem św. Stanisława Męczennika w Góralicach X Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-06-28 13:58:32 Uchwała nr X/58/2019 w sprawie określania trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu uzyskania zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania X Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-06-28 13:59:24 Uchwała nr X/59/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Trzcińsko-Zdrój oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r. X Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-06-28 14:00:27 Uchwała nr X/60/2019 w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój X Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-06-28 14:01:28 Uchwała nr X/61/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działki numer 265 położonej w obrębie Strzeszów, będącej własnością Gminy. X Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-06-28 14:02:23 Uchwała nr X/62/2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. X Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-06-28 14:03:08 Uchwała X/63/2019 w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój do zawarcia porozumienia z Powiatem Gryfińskim w sprawie uregulowania stanu prawnego nieruchomości drogowych położonych w Piasecznie. X Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-08-30 14:34:21 Uchwała nr XI/64/2019 w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2019. XI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-08-30 14:35:05 Uchwała XI/65/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki numer: 32/4 położonej w obrębie nr 1 miasto Trzcińsko-Zdrój, będącej własnością Gminy Trzcińsko-Zdrój. XI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-08-30 14:36:30 Uchwała XI/66/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki numer: 42/3 położonej w obrębie nr 1 miasto Trzcińsko-Zdrój, będącej własnością Gminy Trzcińsko-Zdrój. XI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-08-30 14:37:34 Uchwała XI/67/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki numer: 142 położonej w obrębie nr 4 miasto Trzcińsko-Zdrój, będącej własnością Gminy. XI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-08-30 14:38:32 Uchwała XI/68/2019 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. XI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-08-30 14:39:41 Uchwała XI/69/2019 w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych będących własnością Gminy Trzcińsko-Zdrój. XI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-08-30 14:40:33 Uchwała XI/70/2019 w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. XI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-08-30 14:41:28 Uchwała XI/71/2019 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za pomocą instrumentu płatniczego. XI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-08-30 14:42:25 Uchwała XI/72/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/416/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. XI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-09-27 14:21:26 Uchwała Nr XII/73/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 września 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2019. XII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-09-27 14:22:52 UCHWAŁA Nr XII/74/2019 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 27 września 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Trzcińsko -Zdrój. XII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-09-27 14:26:28 UCHWAŁA Nr XII/75/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. XII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-09-27 14:28:03 UCHWAŁA Nr XII/76/2019 RADY MIEJSKIEJ TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcińsku-Zdroju i Trzcińskiego Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju. XII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-09-27 14:30:51 Uchwała Nr XII/77/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki numer: 8 położonej w obrębie nr 2 miasto Trzcinko-Zdrój, będącej własnością Gminy Trzcińsko-Zdrój. XII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-09-27 14:32:10 Uchwała Nr XII/78/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki numer: 39/5 położonej w obrębie nr 2 miasto Trzcinko-Zdrój, będącej własnością Gminy. XII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-09-27 14:33:19 Uchwała Nr XII/79/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonych w miejscowości Gogolice gmina Trzcińsko-Zdrój. XII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-10-25 14:28:49 Uchwała Nr XIII/80/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 października 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2019 XIII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-10-25 14:42:21 UCHWAŁA Nr XIII/81/2019 RADY MIEJSKIEJ W Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 października 2019 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój XIII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-10-25 14:45:12 UCHWAŁA Nr XIII/82/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 25 października 2019 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta i gminy Trzcińsko-Zdrój XIII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-10-25 14:45:55 UCHWAŁA NR XIII/83/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsko Zdroju z dnia 25 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod rozbudowę cmentarza komunalnego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 111 położonej w obrębie nr 1, w mieście Trzcińsko Zdrój XIII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-10-25 14:47:26 UCHWAŁA NR XIII/84/2019 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trzcińsko-Zdrój XIII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-10-25 14:48:52 UCHWAŁA NR XIII/85/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza XIII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-10-25 15:00:58 UCHWAŁA NR XIII/86/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego oczyszczania ścieków XIII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-10-25 15:02:33 UCHWAŁ A NR XIII/ 87/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 października 2019r. w sprawie poszerzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok XIII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-11-29 11:26:44 Uchwała Nr XIV/88/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2019. XIV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-11-29 11:29:19 Uchwała Nr XIV/89/2019 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Trzcińsko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. XIV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-11-29 11:31:02 Uchwała Nr XIV/90/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój oraz ustalenia cennika opłat za korzystanie z tych cmentarzy i urządzeń cmentarnych. XIV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-11-29 11:32:54 Uchwała Nr XIV/91/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Korzystania z Parków na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. XIV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-11-29 11:35:12 Uchwała Nr XIV/92/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,ustalenia stawki opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek oraz określenia stawki opłaty podwyższonej. XIV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-11-29 11:37:11 Uchwała Nr XIV/93/2019 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Trzcińsko – Zdrój do realizacji Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. XIV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-11-29 11:39:47 Uchwała Nr XIV/94/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/141/07 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie wydzielenia z Trzcińskiego Centrum. XIV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-11-29 11:42:43 Uchwała Nr XIV/95/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego o nazwie „Zakład Komunalny” i nadania statutu. XIV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-12-19 14:13:19 Uchwała Nr XV/96/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2019 XV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-12-19 14:15:46 Uchwała Nr XV/97/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w Gminie Trzcińsko-Zdrój na rok 2020. XV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-12-19 14:26:09 Uchwała Nr XV/98/2019 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2020. XV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-12-19 14:29:51 Uchwała Nr XV/99/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2020 - 2033. XV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-12-19 14:32:22 UCHWAŁA NR XV/100/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,ustalenia stawki opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek oraz określenia stawki opłaty podwyższonej XV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-12-19 14:33:28 Uchwała NR XV/101/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. XV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-12-19 14:35:17 Uchwała NR XV/102/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych na 2020 rok. XV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-12-19 14:36:35 Uchwała NR XV/103/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Budżetu na 2020 rok. XV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-12-19 14:37:53 Uchwała NR XV/104/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok. XV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-12-19 14:53:53 Uchwała nr XV/105/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. XV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2019-12-19 14:56:02 UCHWAŁA Nr XV/106/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchylenia uchwały. XV sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-01-03 14:37:22 Uchwała nr XVI/107/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 3 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. XVI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju ( Nadzwyczajna) za
2020-01-03 14:39:33 UCHWAŁA Nr XVI/108/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 3 stycznia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Szczecin w sprawie wykonania zadania realizowanego przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Trzcińsko - Zdrój. XVI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju ( Nadzwyczajna) za
2020-01-03 14:41:02 UCHWAŁA NR XVI/109/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 3 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój oraz ustalenia cennika opłat. XVI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju ( Nadzwyczajna) za
2020-01-31 14:21:56 Uchwała Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju nr XVII/110/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza XVII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-01-31 14:23:51 Uchwała Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju nr XVII/111/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza XVII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-01-31 14:48:26 Uchwała Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju nr XVII/112/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Heleny Grabskiej z Orląt Lwowskich w Gogolicach. XVII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-01-31 14:50:22 Uchwała Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju nr XVII/113/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Trzcińsko-Zdrój na rok szkolny 2019/2020 XVII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-01-31 14:51:57 Uchwała Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju nr XVII/114/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Trzcińska-Zdroju uprawnienia do stanowienia o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Trzcińsko-Zdrój. XVII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-01-31 14:53:48 Uchwała Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju nr XVII/115/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju nr XII/75/2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. XVII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-01-31 14:55:26 Uchwała Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju nr XVII/116/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki numer: 66/3 położonej w obrębie Gogolice Gmina Trzcinko-Zdrój, będącej własnością Gminy. XVII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-01-31 14:56:55 Uchwała Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju nr XVII/117/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu XVII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-01-31 14:58:44 Uchwała Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju nr XVII/118/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej XVII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-02-28 15:03:12 Uchwała nr XVIII/119/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2020 XVIII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-02-28 15:05:31 Uchwała nr XVIII/120/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 103/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 1 miasto Trzcińsko-Zdrój XVIII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-02-28 15:07:06 Uchwała nr XVIII/121/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 122 położonej w obrębie geodezyjnym nr 4 miasto Trzcińsko-Zdrój XVIII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-02-28 15:08:33 Uchwała nr XVIII/122/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 129 położonej w obrębie geodezyjnym nr 2 miasto Trzcińsko-Zdrój XVIII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-02-28 15:09:55 Uchwała nr XVIII/123/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 449 położonej w obrębie geodezyjnym Czarnołęka gmina Trzcińsko-Zdrój XVIII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-02-28 15:11:24 Uchwała nr XVIII/124/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1023/2 położonej w obrębie geodezyjnym Góralice gmina Trzcińsko-Zdrój XVIII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-02-28 15:13:06 Uchwała nr XVIII/125/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 159/6 położonej w obrębie geodezyjnym Góralice gmina Trzcińsko-Zdrój XVIII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-02-28 15:15:03 Uchwała nr XVIII/126/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 345 obręb Strzeszów XVIII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-03-27 15:09:56 Uchwała nr XIX/127/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2020 XIX sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju ( Nazwyczajna) za
2020-03-27 15:19:13 Uchwała nr XIX/128/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie niewyażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Trzcińsko-Zdrój na 2021 rok XIX sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju ( Nazwyczajna) za
2020-03-27 15:21:20 Uchwała nr XIX/129/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój w 2020 roku” XIX sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju ( Nazwyczajna) za
2020-03-27 15:33:55 Uchwała nr XIX/130/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/416/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw XIX sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju ( Nazwyczajna) za
2020-04-30 15:07:51 Uchwała nr XX/131/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2020 XX sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju ( Nadzwyczajna) za
2020-04-30 15:10:43 Uchwała nr XX/132/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2020-2033. XX sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju ( Nadzwyczajna) za
2020-04-30 15:30:09 Uchwała nr XX/133/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na finansowanie zadania inwestycyjnego XX sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju ( Nadzwyczajna) za
2020-04-30 15:32:46 Uchwała nr XX/134/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia przez Gminę Trzcińsko-Zdrój do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji. XX sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju ( Nadzwyczajna) za
2020-04-30 15:35:00 Uchwała nr XX/135/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2020 XX sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju ( Nadzwyczajna) za
2020-04-30 15:38:12 Uchwała nr XX/136/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Trzcińsko-Zdrój. XX sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju ( Nadzwyczajna) za
2020-04-30 15:50:13 Uchwała nr XX/137/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Trzcińskiego Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju XX sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju ( Nadzwyczajna) za
2020-06-25 14:30:51 Uchwała NR XXI/138/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia dla Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój wotum zaufania. XXI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-06-25 14:50:54 Uchwała NR XXI/139/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2019 rok . XXI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-06-25 14:55:11 Uchwała NR XXI/140/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój . XXI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-06-25 15:05:14 Uchwała Nr XXI/141/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2020 XXI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-06-25 15:07:19 Uchwała Nr XXI/142/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem św. Stanisława Męczennika w Góralicach. XXI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-06-25 15:11:08 Uchwała Nr XXI/143/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój” XXI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-06-25 15:13:03 Uchwała Nr XXI/144/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki numer 39/4 położonej w obrębie geodezyjnym nr 2 miasto Trzcińsko-Zdrój, będącej własnością Gminy. XXI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-06-25 15:14:50 Uchwała Nr XXI/145/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. XXI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za
2020-06-25 15:16:29 Uchwała Nr XXI/146/2020 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. nr 345 obręb Strzeszów XXI sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju za